Skip to navigation

Contact Info

info@nvppoint.com      38 (095) 025 29 74

ПОРЯДОК видачі або відмови у видачі, переоформлення, анулювання видачі висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи (проект)

ПОРЯДОК
видачі або відмови у видачі, переоформлення, анулювання видачі висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи
1. Цей Порядок визначає процедуру видачі або відмови у видачі, переоформлення, анулювання висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи (далі — висновки) Держпродспоживслужбою та її територіальними органами.

2. Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи видаються на об’єкти, визначені статтею 11 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

3. Перелік товарів, що підлягають обов’язковій державній санітарно-епідеміологічній експертизі, визначено у додатку 1.

4. Для одержання висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи на об’єкти експертизи, на які є санітарні норми або нормативні документи, що затверджені згідно з чинним законодавством України, а саме на продукцію, напівфабрикати, речовини, матеріали та небезпечні фактори, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров’ю людей, документацію на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо, діючі об’єкти, у тому числі військового та оборонного призначення заявник звертається до адміністратора територіального центру надання адміністративних послуг і подає такі документи:

заяву на видачу висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи за формою згідно з додатком 2;

результати досліджень згідно із затвердженим Міністерством охорони здоров’я порядком проведення усіх видів випробування, дослідження, спеціалізованої оцінки у разі проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

5. Для одержання висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на матеріали (документи) щодо державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів, дезінфекційних засобів, на об’єкти експертизи, на які відсутні санітарні норми, затверджені нормативні документи та в інших особливо складних випадках (відсутність вимог стосовно об’єкта експертизи — критеріїв безпеки, умов використання, гігієнічних регламентів тощо, імпортна продукція або виготовлена без нормативних документів, затверджених згідно з чинним законодавством України, об’єкти, дослідження яких потребує спеціальних методів та знань) заявник звертається із заявою до Держпродспоживслужби і подає такі документи:

заяву на видачу висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи за формою згідно з додатком 2;

результати досліджень згідно із затвердженим Міністерством охорони здоров’я порядком проведення усіх видів випробування, дослідження, спеціалізованої оцінки у разі проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

реєстраційні матеріали (у випадках реєстрації пестицидів і агрохімікатів, дезінфекційних засобів);

методики визначення небезпечних факторів в об’єктах експертизи.

6. Заява та документи, зазначені у цьому Порядку, подаються фізичною особою, суб’єктом господарювання особисто або через уповноважену ними особу.

7. Державна санітарно-епідеміологічна експертиза та ведення реєстру висновків проводяться в порядку, затвердженому Мінагрополітики.

8. Висновки видаються за формами згідно з додатками 3, 4 і оформляються в двох примірниках, один з яких видається заявнику після затвердження і внесення до реєстру висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи (далі — реєстр); другий примірник висновку залишається в Держпродспоживслужбі або її територіальних органах (експертних комісіях) протягом строку, визначеного для відповідної категорії документів згідно із законодавством.

9. Висновки затверджуються керівником Держпродспоживслужби або уповноваженими ним посадовими особами Держпродспоживслужби та її територіальних органів і скріплюються печаткою Держпродспоживслужби або її територіального органу.

Після затвердження висновки вносяться до реєстру і їм присвоюються відповідні номери. Висновки вважаються дійсними тільки за наявності номера реєстрації в реєстрі. Реєстр веде Держпродспоживслужба та оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті.

10. Підставами для відмови у видачі висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи є:

подання фізичною особою, суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру;

виявлення в документах, поданих фізичною особою, суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;

негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

11. Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на продукцію вітчизняного виробництва є чинними протягом строку дії нормативного документа, прийнятого в установленому порядку на цей об’єкт експертизи (продукцію). На продукцію закордонного виробництва, на яку відсутні нормативні документи, висновки видаються строком до п’яти років.

12. Рішення про видачу або відмову у видачі висновків приймається протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

13. Переоформлення, анулювання висновків здійснюються відповідно до статті 41 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

проект Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, анулювання видачі висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи