Skip to navigation

Contact Info

info@nvppoint.com      38 (095) 025 29 74

Що таке технічні умови?

Виробники добре знають, що для підтвердження якості продукція повинна супроводжуватися сертифікатом якості, сертифікатом відповідності, декларацією відповідності, санітарно-епідеміологічним висновком, протоколом випробувань.
Декларуючи відповідність своєї продукції, виробник показує свою відповідальність за її безпеку і якість, а також за те, наскільки повно він відобразив у маркуванні особливості використання, транспортування і зберігання продукції.
Для того, щоб отримати декларацію або сертифікат відповідності, необхідно мати нормативний документ, відповідно до якого виготовлено продукцію. Таким документом може бути ДСТУ, технічні умови України (ТУУ).

Технічні умови України це стандарт підприємства на продукцію, що випускається, в якому встановлюються вимоги до продукції, що забезпечують її якість і безпеку.

Розробка технічних умов

Необхідність розробки технічних умов з’являється в разі, якщо продукція, що випускається, не відповідає нормам ДСТУ, або на зовсім нову на ринку продукцію, на яку немає національних стандартів.
ТУ можна розробляти як на 1 виріб, так і відразу на кілька матеріалів, речовин, виробів (включаючи серійне виробництво). При цьому вони не повинні знаходиться в протиріччі з обов’язковими стандартами, що поширюються на цей виріб. Сформульовані в ТУ вимоги повинні бути не нижче, ніж технічні характеристики і показники для відповідних груп товарів, на які ДСТУ.

В Україні з початку 2019 року у зв’язку зі скасуванням ГОСТів розробка ТУ отримала ще більшої актуальності, оскільки це єдиний вихід для виробника описати характеристики та вимоги до продукції, що випускається.

содержание ту

ТУ це документ, що регламентує процес виробництва і встановлює стандарти якості. Він обов’язковим для виконання на конкретному підприємстві.

Крім того, в нього входить опис процедур, за допомогою яких можливість визначити, яким чином виконуються ці вимоги і чи виконуються взагалі.
Технічні умови для виробника стають документом, в якому формулюються вимоги, згідно з якими налаштовується техпроцес виробництва: починаючи створенням оригінал-макету і закінчуючи поставками готової продукції до замовників. У них визначаються обов’язки виготовлювача перед споживачем в області дотримання рівня якості продукції, який мав би бути нижче, ніж зазначено в ТУ.
Також в ТУ формулюються правила приймання товару і способи контролю якості продукції, щоб можна було попередити розбіжності щодо рівня якості між споживачем і виробником продукції.

Розробляти технічні умови може як виробник, так і залучена стороння організація.

Посилання на технічні умови України в цивільно-правових договорах рекомендують юристи. У договорі поставки, наприклад, можна деталізувати якість продукту, його упаковку, спосіб транспортування, посилаючись на документи організації-виробника, зокрема, на ТУ.
Кожен виробник зобов’язаний скласти програму виробничого контролю продукції, в якій вказуються всі види продукції, що випускається, контрольовані показники, періодичність контролю, а також методи випробувань, що використовуються для визначення тих чи інших показників.

титульный лист ту
Оскільки в технічних умовах прописані всі аспекти виробництва, упаковки, маркування, транспортування і зберігання продукції, то вони будуть корисні виробнику на всіх етапах виробництва і реалізації продукції.
Таким чином, процес розробки і реєстрації ТУ являє собою систему послідовних дій. Він вимагає не тільки професійного підходу, а й знання практики проходження встановлених процедур.
Технічні умови України досить складний документ, розробити який може тільки підготовлений фахівець, що володіє достатнім багажем знань. Інакше розробка технічних умов, їх узгодження і реєстрація може затягнутися на довгий час адже Держстандарт України вимагатиме приведення документа до всіх прийнятим стандартам! Тому для прискорення реєстрації та узгодження ТУ виробники найчастіше звертаються до послуг організацій, що спеціалізуються на розробці і узгодженні технічних умов.

Для консультации или заказа наших услуг

Позвоните нам Отправьте письмо Закажите звонок