Skip to navigation

Contact Info

info@nvppoint.com      38 (095) 025 29 74

Технічні умови – розробка, узгодження, реєстрація

ЯК НАПИСАТИ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

Технічними умовами (ТУ) називається документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинні задовольняти конкретний виріб, матеріал, речовина тощо, або їх група. Крім того, в ТУ повинні бути вказані процедури, за допомогою яких можна встановити, чи дотримані дані вимоги. Внесені в базу даних технічні умови можуть використовуватися при оцінці відповідності продукції вимогам законодавства України, технічних регламентів, інших нормативно-правових актів і національних стандартів

Розробка ТУ

здійснюється за рішенням розробника і / або виробника або на вимогу замовника (споживача) при відсутності нормативної документації (ДСТУ, ГОСТ) на продукцію, що випускається або невідповідність характеристик вимогам державних стандартів. Технічні умови є невід’ємною частиною комплекту конструкторської або іншої технічної документації на продукцію, а при відсутності документації повинні містити повний комплекс вимог до продукції, її виготовлення, контролю і приймання.

Розробка ТУ

Технічні умови розробляють

на один конкретний виріб, матеріал, речовину або декілька конкретних виробів, матеріалів, речовин і т. п. (тоді вказується код за ДКПП на кожен виріб, матеріал та ін.) Вимоги, встановлені технічними умовами, не повинні суперечити обов’язковим вимогам державних або міждержавних стандартів, що поширюються на дану продукцію.
У технічних умовах описуються вимоги до якості, виконання, основними характеристиками, сировини, методів випробувань, безпеки, пакування та маркування, транспортування та зберігання продукції, що виготовляється. Розробку технічних умов регламентує ДСТУ – Н 1.3:2015  “Національна стандартизація. Настанова. Технічні умови України. Настанови щодо розробляння” (завантажити), який містить вимоги до правил побудови, викладення, погодження та затвердження ТУ.

У відповідності з розділом 4 СОУ КЗПС 74.9-02568182-003:2016 (Технічні умови України. НАСТАНОВИ ЩОДО ТИПОВОЇ ПОБУДОВИ, ВИКЛАДЕННЯ, ОФОРМЛЕННЯ, ПОЗНАЧЕННЯ, ПРИЙНЯТТЯ ТА НАДАННЯ ЧИННОСТІ):

4.1 Технічні умови — нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.
Технічні умови встановлюють вимоги до продукції, призначеної до самостійного постачання (виконання, надавання), та регулюють відносини між виробником (постачальником) і споживачем (користувачем).

4.2 Технічні умови розробляють на один конкретний вид (тип, марку, модель, виконання) продукції або групу однорідної продукції (групові технічні умови), що планується до випуску і призначена для реалізації (постачання).
Групові технічні умови складають на два або більше видів продукції, які характеризуються єдиним цільовим (функціональним) призначенням і спільністю сфери застосування, конструктивно- технологічних (технологічних) ознак, номенклатури основних показників якості, та класифікуються за одним кодом ДКПП, як правило, на рівні не менше п’ятого знаку.

4.3 Розробка ТУ потрібна:
– якщо їх розроблення передбачено законодавством або вони необхідні для забезпечення виконання вимог законодавства;
– за відсутності національних та (або) міждержавних стандартів на розроблювану продукцію або за необхідності конкретизації їхніх вимог;
– за необхідності доповнення та (або) посилення вимог чинних національних та (або) міждержавних стандартів на цю продукцію.
Технічні умови розробляються за рішенням розробника та (або) виробника продукції або на вимогу замовника (споживача) продукції.

Побудова і виклад технічних умов

В даний час в Україні діють такі основоположні документи, що встановлюють правила розробки, узгодження та реєстрації технічних умов:
– ДСТУ 1.1:2015 (ISO/IEC Guide 2:2004, MOD) „Національна стандартизація.Стандартизація та суміжні види діяльності. Словник термінів; ”;
– ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, викладення та оформлення національних нормативних документів;
– ДСТУ-Н 4486:2005 „Система конструкторської документації. Настанови щодо типової побудови технічних умов”;
– ГОСТ 2.105-96 ЕСКД Общие требования к текстовим документам (ЄКСД. Загальні вимоги до текстових документів)
– ГОСТ 2503-90 ЕСКД.Правила внесения изменеий (ЄСКД. Правила внесення змін)
– СОУ КЗПС 74.9-02568182-002:2014 Головний фонд технічних умов України та база даних„ Технічні умови України ”
– СОУ КЗПС 74.9-02568182-003:2016 Технічні умови України. Настанови щодо типової побудови, викладення, оформлення, позначення, прийняття та надання чинності.

Позначення ТУ

У позначенні ТУ має бути:
– індекс документа – «ТУ»;
– скорочена назва держави – «У»;
– код продукції (послуги) за ДК 016 (три перші знаки);
– код підприємства (організації) або фізичної особи – підприємця-власник ТУ згідно з «Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України» (ЄДРПОУ) (вісім знаків або десять знаків відповідно);
– порядковий реєстраційний номер, який надає власник ТУ (три знаки)
– рік прийняття (чотири знаки) для ТУ, прийнятих вперше або на заміну діючих ТУ – через двокрапку.
Приклад ТУ У 27.1-21026943-001:2016

Технічні умови
Титульний лист технічних умов

Перелік необхідної інформації для розробки технічних умов:

реквізити виробника;
опис продукції;
призначення продукції;
асортимент, марки, артикули, моделі, типи і ін .;
код ДКПП продукції;
короткий опис технологічного процесу виготовлення виробу (або рецептура і технологічна інструкція – для харчової продукції);
перелік технічних характеристик;
порядок і умови приймання продукції ВТК підприємства;
методи і засоби заводського приймального контролю;
вимоги до упаковки (способи упаковки, пакувальний матеріал, перелік вкладених документів та ін.);
вимоги до транспортування;
умови зберігання;
вимоги безпеки при виготовленні і експлуатації;
умови експлуатації;
терміни гарантії;
перелік організацій, з якими обов’язково узгоджуються технічні умови.

Технические условия (содержание)
Зміст ТУ

Термін дії технічних умов

Термін дії технічних умов, як правило, встановлюється не більше 5 років, після чого проводяться їх періодичні перевірки.
Як об’єкт інтелектуальної власності ТУ охороняються чинним законодавством України та їх використання можливе лише з письмового дозволу підприємства-власника.

Правила та вимоги до перевірки ТУ та змін до них

Правила та вимоги до перевірки ТУ та змін до них визначаються в  СОУ КЗПС 74.9-02568182-002:2014 “Головний фонд технічних умов України та база даних “Технічні умови України”. Загальні вимоги”.

Перевірка ТУ та змін до них проводиться на відповідність вимогам законодавства України, технічних регламентів, інших нормативно-правових актів і національних стандартів на конкретні види продукції.

изменение ТУ

Співробітники нашого підприємства виконують розробку, реєстрацію, зміни, узгодження технічних умов на харчову, машинобудівну та інші види продукції.

Якщо Технічні умови зареєстровані і знаходяться в базі даних ТУ України, потрібно зайти в Каталог технічних умов України та перевірити їх наявність

Для консультації або замовлення наших послуг

Позвоните нам Отправьте письмо info@nvppoint.com Закажите обратный звонок

Технічні умови – розробка, узгодження, реєстрація

Updated on 2021-02-02T13:37:45+00:00, by Serg.