Skip to navigation

Contact Info

info@nvppoint.com      38 (095) 025 29 74

Декларація про відповідность

Оцінка відповідності продукції

– це спосіб підтвердження якості продукції або послуг, який стає все більш популярним в зв’язку зі змінами в законодавстві України і гармонізацією її стандартів до європейських.

Принциповою відмінністю від сертифікації є те, що при декларуванні відповідності виробник (імпортер) або уповноважена ним особа (а не орган по сертифікації) під свою повну відповідальність документально засвідчує, що продукція відповідає встановленим законодавством вимогам.

Обов’язковому підтвердженню відповідності підлягає продукція, по якій визначені обов’язкові вимоги безпеки. Ці вимоги поширюються на продукцію, використання якої потенційно несе небезпеку (наприклад, ураження електричним струмом, або механічного впливу), і ця продукція потрапляє під дію відповідного Технічного Регламенту.

Сертифікат відповідності

Технічний регламент України

(далі – технічний регламент або ТР) встановлює процедури для підтвердження відповідності продукції, яку ви виробляєте або імпортуєте з-за кордону, певним вимогам.

Технічний регламент – це закон України або нормативно-правовий акт, прийнятий Кабінетом Міністрів України. Він встановлює вимоги до об’єктів технічного регулювання: продукції, процесів та послуг. Технічний регламент обов’язковий до застосування.
Технічний регламент вимагає обов’язкового підтвердження відповідності в формі оформлення декларації відповідності.

Декларація відповідності

Оцінка відповідності регулюється наступними документами:

Дана процедура уніфікує в собі різні галузі технічного регулювання: сертифікацію продукції, сертифікацію послуг, метрологічне підтвердження.

На даний момент в Україні діють близько 50 технічних регламентів.

Один вид продукції може потрапляти під дію декількох ТР.

Декларація  відповідності

Декларація відповідності являє собою документ встановленої форми, який містить посвідчення відповідності продукції, що виготовляється або імпортованої продукції вимогам технічних регламентів і пов’язаних з ними стандартів.

Декларация соответствия на светильники

Декларація про відповідность на партію товару зазвичай містить посилання тільки на протокол випробувань зразка продукції. Декларація відповідності типу продукції может посилатися на більшу кількість підтверджуючих документів (протокол випробувань, акт експертизи, сертифікати перевірки типу, сертифікати відповідності продукції та системи управління, звіти про результати досліджень типу та ін.).

Обсяг необхідних процедур встановлюється модулями оцінки відповідності:

 • Модуль А – внутренний контроль производства
 • Модуль А1 – внутренний контроль производства и контролируемые испытания продукции
 • Модуль А2 – внутренний контроль производства и контролируемые испытания продукции через произвольные интервалы времени.
 • Модуль В – проверка типа
 • Модуль С – соответствие типу по результатам внутреннего контроля
 • Модуль С1 – соответствие типу по результатам внутреннего контроля и испытаний продукции
 • Модуль С2 – соответствие типу по результатам внутреннего контроля производства и испытаний продукции через произвольные интервалы времени.
 • Модуль D – соответствие типу путем обеспечения надлежащего качества производства.
 • Модуль D1 – обеспечения надлежащего качества производства.
 • Модуль Е – соответствие типу путем обеспечения надлежащего качества продукции.
 • Модуль Е1 – обеспечение надлежащего качества производства.
 • Модуль F – соответствие типу по результатам проверки продукции.
 • Модуль F1 – соответствие типу по результатам проверки продукции.
 • Модуль G – соответствие единицы продукции.
 • Модуль Н – полное обеспечение качества.
 • Модуль Н1 – полное обеспечение качества и проверка проектирования.
Для кожного типу продукції передбачені модулі, регламентовані конкретним технічним регламентом.

Загальний порядок дій з оцінки відповідності:

 • определить ТР, под действие которого(ых) попадает продукция;
 • определить процедуру оценки соответствия продукции;
 • определить другие нормативные требования, под которые попадает продукция;
 • определить необходимость проведения независимой оценки соответствия продукции уполномоченным органом по оценке соответствия (далее – ООС);
 • провести испытания и убедиться, что продукция отвечает требованиям выбранных ТР и стандартов;
 • провести оценку соответствия в ООС;
 • составить декларацию соответствия;
 • нанести маркировку на продукцию, упаковку и сопроводительную документацию.
Декларація про відповідность складається безпосередньо виробником без проведення робіт з оцінки відповідності ООС тільки для модуля А. Застосування інших модулів передбачає залучення до проведення оцінки відповідності уповноваженого ООС, після видачі яким відповідних сертифікатів, виробником також складається декларація відповідності.

Декларація про відповідность

Updated on 2018-07-02T11:35:29+00:00, by Dmitry.