Skip to navigation

Contact Info

info@nvppoint.com      38 (095) 025 29 74

Маркування товару

Маркування товару — це інформація основних відомостей про товар для споживачів, нанесена на упаковку товару у вигляді тексту, умовного позначення, малюнку, штрихкоду.
Відповідно до Ст. 15 Право споживача на інформацію про продукцію Закону України «Про захист прав споживачів»:
1. Споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги). Інформація про продукцію не вважається рекламою.
Інформація про продукцію повинна містити:
1) назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються;
3) дані про основні властивості продукції, номінальну кількість (масу, об’єм тощо), умови використання;
4) відомості про вміст шкідливих для здоров’я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами;
5) позначку про наявність у складі продукції генетично модифікованих організмів;
6) дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції;
6-1) виробник (продавець) у разі виявлення недостовірної інформації про продукцію (якщо вона не шкодить життю, здоров’ю або майну споживача) протягом тижня вилучає цю продукцію з продажу та приводить інформацію про неї до відповідності;
7) дату виготовлення;
8) відомості про умови зберігання;
9) гарантійні зобов’язання виробника (виконавця);
10) правила та умови ефективного і безпечного використання продукції;
11) строк придатності (строк служби) товару (наслідків роботи), відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;
12) найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування.
Стосовно продукції, яка підлягає обов’язковій сертифікації в державній системі сертифікації, споживачеві повинна надаватись інформація про її сертифікацію.
Стосовно продукції, яка за певних умов може бути небезпечною для життя, здоров’я споживача та його майна, навколишнього природного середовища, виробник (виконавець, продавець) зобов’язаний довести до відома споживача інформацію про таку продукцію і можливі наслідки її споживання (використання).
Нормативно-правовими актами, в тому числі технічними регламентами, можуть бути встановлені додаткові вимоги до змісту інформації про продукцію.
Інформація споживачеві повинна надаватися згідно із законодавством про мови.
2. Інформація, передбачена частиною першою цієї статті, доводиться до відома споживачів виробником (виконавцем, продавцем) у супровідній документації, що додається до продукції, на етикетці, а також у маркуванні чи іншим способом (у доступній наочній формі), прийнятим для окремих видів продукції або в окремих сферах обслуговування.
Інформація про продукцію може бути розміщена у місцях, де вона реалізується, а також за згодою споживача доводитися до нього за допомогою засобів дистанційного зв’язку.

ОПИС
знака відповідності технічним регламентам

1. Знак відповідності технічним регламентам (далі – знак відповідності) має форму незамкненого з правого боку кола, усередині якого вміщено стилізоване зображення трилисника. Довжина розриву кола становить 0,22 його загальної довжини (або 80 градусів).
2. Зображення знака відповідності може бути плоским або рельєфним і виконується двома контрастними кольорами.
3. Висота знака відповідності не може бути менш як 5 міліметрів, якщо інше не передбачено відповідним технічним регламентом.
4. У разі зменшення або збільшення розміру знака відповідності повинні бути дотримані пропорції його форми.

Знак соответствия техническим регламентам
Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення згідно Закону “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”
Знак відповідності супроводжується ідентифікаційним номером призначеного органу з оцінки відповідності, якщо такий орган був залучений на етапі контролю виробництва, у форматі UA.TR.YYY або YYY, де:
UA – умовне позначення України латинськими літерами;
TR – умовне позначення, яке означає, що орган з оцінки відповідності призначено на виконання робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів;
YYY – ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності.
Ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності наноситься таким органом або за його вказівкою виробником чи уповноваженим представником.”

Маркування харчових продуктів

Згідно чинних законодавчих актів України, в тому числі законів України «Про захист прав споживачів», «Про безпечність та якість харчових продуктів», «Про дитяче харчування», затверджено Технічний регламент щодо правил маркування харчових продуктів.

Маркування харчових продуктів повинно містити, зокрема, таку обов`язкову інформацію:
назва харчового продукту;
його склад із зазначенням переліку всіх інгредієнтів цього продукту, в порядку переваги складових відповідно до рецептури;
процентна кількість окремих інгредієнтів, використаних при виробництві харчового продукту у разі, якщо:
цей інгредієнт зазначений у назві харчового продукту або зазвичай пов`язується споживачем з цим продуктом («Бублик з кунжутом»);
цей інгредієнт (клас інгредієнтів) виділяється на маркуванні харчового продукту словами, зображенням, графічним зображенням;
кількість цього інгредієнта (класу інгредієнтів) є суттєвим для смакових якостей певного харчового продукту та для того, щоб відрізнити його від інших харчових продуктів, з якими його можна сплутати через назву або виду.
кількість харчового продукту в установлених одиницях виміру;
кінцева дата споживання або — дата виробництва і термін зберігання;
умови зберігання;
умови і рекомендації з використання, якщо харчовий продукт потребує особливих умов використання;
найменування, місцезнаходження та номер телефону виробника, фактичну адресу потужностей (об`єкта) виробництва, а для імпортних харчових продуктів — найменування, місцезнаходження та номер телефону імпортера;
найменування, місцезнаходження та номер телефону підприємства, яке здійснює функції щодо прийняття претензій від споживача, у разі якщо цим прийняттям не є сам виробник;
номер партії виробництва;
інформацію про наявність або відсутність у складі харчового продукту генетично модифікованих організмів;
живильну (харчову) цінність із вказівкою кількості білків, вуглеводів та жирів у встановлених одиницях виміру на 100 г (100 мл) харчового продукту та енергетичної цінності (калорійністю), вираженої в кДж та / або ккал на 100 г (100 мл) харчового продукту;
попередження щодо споживання харчового продукту певними категоріями споживачів (дітьми, вагітними жінками, літніми людьми, спортсменами, аллергиками тощо), якщо такий продукт може негативно впливати на їх здоров`я при його вживанні.