Skip to navigation

Contact Info

info@nvppoint.com      38 (095) 025 29 74

Оформлення та реєстрація декларації відповідності технічним регламентам

Декларація відповідності технічним регламентам – документ, оформленням якого займається підприємство-виробник або продавець, гарантуючи якість товарів, відповідно з установленими законом нормами.

В декларації мають бути вказані такі параметри продукції – виробник, номер партії і її обсяг, якщо продукція імпортна, то документи на ввезення на територію України, відповідність по ДСТУ, технічним умовам, дані санітарно-епідеміологічної експертизи, перевірка відповідності, що була заявлена.

Декларация соответствия на оборудование
Декларація відповідності технічним регламентам
Декларація відповідності видається на підставі технічної документації, яка є підтвердженням відповідності конкретної продукції вимогам чинних нормативних документів та технічних регламентів на неї. До таких документів відноситься загальний опис виробу, протоколи випробувань продукції, зіставлені на основі проведених з необхідною періодичністю випробувань у акредитованих випробувальних лабораторіях, нормативні документи з зазначеними вимогами до конкретного виду продукції, а також сертифікати відповідності і протоколи випробувань сировини і комплектуючих матеріалів.

Реєстрація декларацій про підтвердження відповідності продукції вимогам технічних регламентів здійснюється органом з оцінки відповідності на добровільній основі за бажанням заявників.

Декларація про відповідність продукції складається згідно з вимогами технічних регламентів виробником або його уповноваженим представником, або постачальником, який відповідає за введення продукції в обіг в Україні. При цьому виробник або його уповноважений представник та постачальник мають бути резидентами України, які несуть повну відповідальність за відповідність продукції вимогам чинних в Україні технічних регламентів, що її стосуються.
Декларація складається стосовно конкретної продукції або групи однорідної продукції, до якої технічним регламентом встановлені єдині вимоги, на підставі технічної документації, що підтверджує її відповідність цим вимогам.
Склад технічної документації, яка є доказовою базою відповідності продукції вимогам технічного регламенту щодо відповідної продукції.
Комплект підтверджувальних (доказових) документів в загальному випадкуможе включати:
• загальний опис продукції (виробу);
• конструкторську й технологічну документацію на продукцію;
• нормативні документи, у яких установлені вимоги до продукції;
• протоколи випробувань продукції, що були проведені в акредитованих випробувальних лабораторіях, з дотриманням періодичності випробувань, установлених нормативними документами;
• протоколи приймальних, приймально-здавальних, періодичних і інших випробувань продукції, проведених заявником (за необхідності);
• сертифікати відповідності та протоколи випробувань сировини, матеріалів, комплектувальних виробів (за наявності);
• сертифікати на систему управління якістю (за наявності);
• іноземні сертифікати відповідності та протоколи випробувань на конкретну продукцію, при наявності в них підтвердження відповідності вимогам, що не суперечать встановленим у нормативних документах України;
сертифікати відповідності, видані в рамках систем оцінки (підтвердження) відповідності, до яких приєдналася Україна та з якими укладені відповідні угоди про взаємне визнання результатів робіт з оцінки відповідності;
• декларацію про відповідність (посвідчення або сертифікат якості) виробника продукції;
• дозвільні документи на ввезення продукції на територію України (при необхідності).
Комплект доказових документів повинен надаватися для перевірки на вимогу ООВ при проведенні роботи з реєстру декларації.
Порядок проведення робіт з добровільної реєстрації декларацій в загальному випадку містить:
• подання та розгляд заяви на проведення реєстрації декларації;
• ознайомлення заявника з його правами і обов’язками;
• укладання договору на проведення робіт з аналізу, експертизи документів та реєстрації декларації;
• перевірка (експертиза) повноти підтверджувальних документів і правильності складеної декларації;
• прийняття рішення щодо можливості внесення декларації до Реєстру ООВ.
При зміні нормативних документів, наведених у декларації, а також реорганізації заявника, необхідно складати нову декларацію з подальшою її реєстрацією на термін раніше зареєстрованої декларації, в яку вносяться зміни.
При цьому видані раніше декларації, в які вносяться зміни, скасовуються.
Декларація відповідності технічним регламентам розробляється українською мовою. Слова «оригінал декларації» повинні бути наведені тільки в мовній версії, яка завірена виробником або його уповноваженим представником. Якщо оригінал Декларації складений не українською мовою, то її переклад на українську повинен надавати виробник або його уповноважений представник, або постачальник продукції в Україну. Переклад Декларації повинен мати напис «Переклад декларації з оригіналу». Декларація та її переклад повинні мати друкований вигляд або бути написані вручну друкованими літерами.