Skip to navigation

Contact Info

info@nvppoint.com      38 (095) 025 29 74

Оцінка відповідності та вимоги безпеки дитячих іграшок

Оцінка відповідності дитячих іграшок:

Перед введенням іграшок в обіг, виробник (імпортер) зобов’язаний забезпечити їх відповідність вимогам щодо безпечності, установленим у цьому Технічному регламенті.
Вимоги Технічного регламенту безпеки іграшок передбачають, що іграшки повинні бути безпечними для споживачів, не створювати у разі їх використання небезпеки для життя та здоров’я і ризику отримання фізичної травми.
Відповідність іграшки до вимог Регламенту підтверджується нанесенням на кожну іграшку, та (або) її пакування, інструкцію з експлуатації або інший супроводжувальний документ національного знака відповідності.
Нанесення національного знака відповідності, після виконання процедур підтвердження відповідності, є обов’язком виробника або уповноваженої ним особи, чи особи, яка вводить іграшку в обіг.
Введення в обіг іграшок без нанесеного національного знака відповідності заборонено.
Документально це обов’язково повинно бути підтверджено декларацією про відповідність іграшки вимогам Технічного регламенту.
Декларація відповідності є обов’язкова!

декларация соответствия на игрушки
Декларація складається виробником або його уповноваженим представником, або постачальником, що відповідає за введення продукції в обіг в Україні. При цьому уповноважений представник та постачальник мають бути резидентами України, офіційно уповноваженими виробником на введення продукції в обіг в Україні, та повинні нести повну відповідальність за відповідність продукції вимогам чинних в Україні технічних регламентів, що її стосуються.
Слід зазначити, що сертифікація іграшок являється добровільною. Але наявність сертифіката відповідності на іграшку являється документальним свідченням якості та безпеки продукції вимогам діючих нормативних документів. Тому, коли на іграшку наявна не лише декларація про відповідність, а ще й сертифікат відповідності, то ця продукція викликає більшу довіру у споживача.

Основні вимоги безпеки дитячих іграшок

– Іграшки повинні бути безпечними для споживачів, не створювати у разі їх використання небезпеки для життя та здоров’я і ризику отримання фізичної травми. Небезпека може бути пов’язана з конструкцією іграшки та складом матеріалів, з яких вона виготовлена, зокрема такою, яку неможливо повністю усунути шляхом зміни конструкції та складу матеріалів без зміни функції або позбавлення іграшки її важливих властивостей (невіддільна).

– Рівень небезпеки, пов’язаної з користуванням іграшкою, не повинен перевищувати рівень здатності дітей чи осіб, які їх доглядають, усунути таку небезпеку.

– На пакуванні та (або) етикетці, в інструкції з експлуатації іграшок зазначаються:

мінімальний вік дитини, для якої призначена іграшка, та у разі потреби інформація про обов’язковий нагляд з боку дорослих під час користування нею;

інформація для дітей та осіб, які їх доглядають, про небезпеку, пов’язану з використанням іграшки, способи її усунення.

Ще однією обов’язковою умовою введення на споживчий ринок іграшкової продукції являється наявність позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Що стосується солей важких металів, то про їх дію на організм (отруєння і летальний результат) відомо кожному. Солі важких металів (до них відносяться сурма, миш’як, барій, кадмій, хром, свинець, ртуть і селен), як правило, використовують у барвниках для іграшок. Тобто їх вміст допускається, але в строго обмежених кількостях (до 25 міліграма/кг). Втім, як запевняють лікарі, існує невеликий відсоток людей, на яких ці речовини і в допустимій концентрації мають несприятливу дію. Ретельну перевірку вмісту токсичних елементів у складі іграшок перевіряють саме під час проведення експертизи в установах МОЗ України та при проведенні випробувань на відповідність ДСТУ EN 71 – 3:2005 «Безпечність іграшок. Частина 3. Міграція певних елементів».

Маркування іграшок

Воно повинно бути нанесене державною мовою, легко читатися та не змиватися. На товарному ярлику повинні значитись:
– товарний знак підприємства-виробника або його представника;
– найменування та місцезнаходження виробника;
– графічний попереджувальний символ позначення віку у вигляді кола, в якому намальований контур обличчя та вказана вікова група;
– попереджувальні написи із коротким поясненням небезпеки.
Обов’язково додається інструкція з експлуатації, схема користування, які надруковані на упаковці, на окремому листі або у вигляді брошури. В інструкції, схемі по користуванню іграшками, іграми або на споживчій упаковці повинні бути вказані правила та види обробки іграшок (ігор)- (миття, чищення, дезинфекція та їх утилізація в разі потреби).

Відповідно до Технічного регламенту безпечності іграшок, перед наданням іграшки на ринку розповсюджувачі зобов’язані перевірити наявність знака відповідності на іграшці, необхідних документів, інструкцій та інформації про безпечність, які складаються згідно з вимогами законодавства про мови.
Купуючи іграшки, слід остерігатися яскравого забарвлення, адже малеча тягне іграшку до рота і їсть фарбу, яка може виявитися токсичною і небезпечною для здоров’я.
Особливо небезпечною для дітей є крихка пластмаса та пластичні суміші невідомого походження, які діти цілком можуть спробувати на смак. Але, не слід думати, що ведмедик, зайчик чи інша іграшка з хутра буде безпечнішою. Штучне хутро — це ще й потужний алергенний подразник для дихальної системи, адже якщо іграшка неякісна, дитина вдихає найдрібніші часточки фарби.
Згідно Технічного регламенту безпечності іграшок, на етикетках (ярликах), прикріплених до іграшок або на пакуванні та в інструкціях, що додаються до іграшки, повинно міститися попередження про можливі небезпеку і ризики заподіяння шкоди, пов’язані з використанням таких іграшок, та способи запобігання їх виникненню. Іграшки, що введені в обіг, повинні відповідати вимогам щодо безпечності протягом передбаченого строку їх використання. На іграшці, також повинен зазначатися вік дитини, якій призначена іграшка, з коротким поясненням небезпеки, має додаватися інструкція з експлуатації чи правила гри (наприклад, схеми складання, якщо це – конструктор), а також спосіб обробки такої іграшки (миття, чищення, дезінфекція та їх утилізація в разі потреби).
Якщо ви не знайшли маркування, то є велика ймовірність того, що ця іграшка є нелегальною. Тому, такий товар краще не купувати. Особливо, коли іграшка має різкий запах та інші видимі дефекти.
Зокрема, якщо малюкові немає ще трьох років, то «страшні» іграшки не тільки не будуть корисні, але можуть мати негативний вплив на його розвиток, тому ця вимога до дитячої іграшки вкрай важлива.

Згідно Технічного регламенту безпечності іграшок, знак відповідності повинен наноситися на іграшку, прикріплену до неї етикетку (ярлик) або пакування та бути видимим, розбірливим і незмивним. У разі, коли іграшка дрібна або складається з дрібних частин, знак відповідності може наноситися на етикетку (ярлик) або супровідну листівку.
Необхідно звертати увагу, щоб придбана іграшка обов’язково мала упаковку.
Порушення цієї вимоги найбільш актуальне для м’яконабивних виробів. Придбана на ринку іграшка без упаковки, вбирає в себе шкідливі речовини, збудників тяжких хвороб.
Тому, всі іграшки повинні мати індивідуальну упаковку та бути марковані. Тобто, містити інформацію про саму іграшку, її виробника та імпортера із зазначенням адреси, торговельної марки, моделі, номера партії тощо.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ щодо безпечного використання іграшок
Іграшки, що можуть бути небезпечними для дітей віком до 36 місяців, повинні містити таке попередження: «Не призначено для дітей віком до 36 місяців» чи «Не призначено для дітей віком до 3 років», або зображення.
У попередженні зазначається конкретна небезпека.
Зазначене попередження може не застосовуватися до іграшок, які через свої функції, розміри, інші характеристики очевидно не підходять для дітей віком до трьох років.
• Іграшки для стимулювання активності повинні містити попередження такого змісту: «Лише для використання в домашніх умовах».
• Функціональні іграшки повинні містити попередження: «Використовувати під безпосереднім наглядом дорослої особи».
• Іграшки, які призначені для безпосереднього поводження з хімічними речовинами та сумішами, повинні містити на пакуванні та додатково в інструкціях таке попередження: «Не призначено для дітей віком до (*) років. Використовувати під наглядом дорослої особи».
• Ковзани, роликові ковзани, ролери, скейтборди, самокати та іграшкові велосипедидля дітей пропонуються до продажу як іграшки, вони повинні містити таке попередження: «Слід використовувати захисне спорядження. Не використовувати в дорожньому русі».
• Іграшки для гри на воді повинні містити таке попередження: «Використовувати лише у воді, в якій дитина відчуває дно під ногами, та під наглядом дорослої особи».
• Іграшки, що розміщені в харчових продуктах або поєднані з ними, повинні містити таке попередження: «Усередині іграшка. Рекомендується нагляд дорослої особи».
• Імітатори захисних масок і шоломів повинні містити таке попередження: «Ця іграшка не забезпечує захисту».
• Іграшки, призначені для нанизування над колискою, дитячим ліжком або дитячою коляскою за допомогою мотузок, шнурів, резинок чи ременів, повинні містити попередження, яке також наноситься на пакування: «Для запобігання можливому травмуванню внаслідок заплутування зніміть цю іграшку, коли дитина почне намагатися підвестися на руки та коліна».
• Пакування для ароматичних речовин у настільних іграх, метою застосування яких є допомогти дитині навчитися розпізнавати запахи або аромати, та іграх для розвитку смакового сприйняття повинне містити таке попередження: «Містить ароматичні речовини, що можуть спричинити алергію».

Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок